Przedmiot działalności i kompetencje

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Dyrektor szkoły- Tadeusz Pakuła
przyjmuje w poniedziałki godz. 12.00 – 14.00

Sekretariat czynny codziennie w godz. 8.00- 15.00.

Kompetencje

  1. Organy Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach:
  • Dyrektor,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców,
  • Samorząd Uczniowski.

2. Kompetencje organów szkoły określa Statut Szkoły Podstawowej im. Wł. Szafera w Żarkach.

3. Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców oraz Samorząd Uczniowski działają na podstawie przyjętych regulaminów:

  • Regulamin Rady Rodziców,
  • Regulamin Rady Pedagogicznej,
  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego.
Metryczka
Żródło informacji:
Data utworzenia: 2019-02-13 15:13:55
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:13:55
Ostatnia zmiana: 2019-02-16 12:42:44
Ilość wyświetleń: 250
Rejestr Zmian: