RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA
o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U 1000 z 2018r.) Informujemy, że:

  1. Administratorem Danych Osobowych jest: Szkoła Podstawowa im. Wł. Szafera w Żarkach z siedzibą: 42-310 Żarki, ul. Częstochowska 61; reprezentowanym przez Dyrektora Szkoły.
  2. Dane osobowe osoby (dziecka czy rodzica/opiekuna) przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły.
  3. Dane są udostępnione jedynie podmiotom ściśle współpracującym ze szkołą (służby prawne, informatyczne i inspektor danych osobowych) oraz organom państwowym na mocy odrębnych ustaw (sąd, prokuratura, policja).
  4. Dane nie są profilowane ani przekazywane za granice.
  5. Posiada Pani/ Pan prawo dostępu do treści danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.
  6. Pełne informacje na temat Pani/Pana danych osobowych oraz przysługujących Pani/Panu praw udzielane są w siedzibie Szkoły, można o nie pytać osobiście, listownie lub mailowo na adres szkoły: spzarki@interia.pl lub adres Inspektora Ochrony Danych: iod@gimpmyszkow.pl.
  7. Przysługuje Pani/ Panu prawo skargi do organu nadzorczego, tj: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Metryczka
Żródło informacji:
Data utworzenia: 2019-02-13 15:19:52
Wprowadził do systemu:
Data wprowadzenia: 2019-02-13 15:19:52
Ostatnia zmiana: 2019-02-16 12:38:31
Ilość wyświetleń: 203
Rejestr Zmian: